Cartref > Newyddion > Cynnwys

Rhesymau I Dewis deunydd Baner Vinyl Dros y deunydd Baneri Rhwyll

Nov 21, 2017

Ym myd marchnata a hysbysebu, mae argraffu digidol wedi gwneud enw drosti ei hun. Mae arwyddion wedi profi i fod yn fwy effeithiol na hysbysebion marchnata ar-lein a chyfryngau cymdeithasol. Er bod hysbysebu ar arwyddion printiedig a allai fod yn un o'r dulliau hynaf o ran cyfathrebu neges, mae'n profi bod yn llym na'r mwyafrif o dechnegau cyfryngau heddiw. Baneri yw un o'r ffurflenni mwyaf fforddiadwy a fydd yn eich helpu i roi hwb i'ch gwerthiant busnes. Gyda chymaint o opsiynau mewn deunydd banner arwyddion , sut ydych chi'n gwybod beth yw'r dewis gorau? A sut allwch chi ddewis? Mae'n well gan lawer o gwmnïau ddewis finyl dros baneri rhwyll, pam? Dechreuwn gyda baneri finyl a pham ddylwn eu harddangos ar fy nghyfarfod busnes nesaf?


Baneri ac Argraffu

Mae baneri yn ffordd wych o sefyll allan, a gallwch eu gwneud wedi'u haddasu i osod waliau a nenfydau os byddwch chi'n eu cael oddi wrthym ni. Yn fwyaf aml, baneri yn cael eu gwneud o ddeunydd finyl ac yn dod mewn gwahanol feintiau. Mae'r deunydd yn fwy trwchus, y hiraf y maent yn para ac yn fwy gwrthsefyll gwisgo a chwistrellu. Gall argraffu vinyl hefyd ddod i orffeniadau matte a sgleiniog. Oeddech chi'n gwybod y gellir gwneud baneri finyl o ddeunydd rhwyll hefyd? Mae baneri rhwyll yn ddelfrydol ar gyfer defnydd awyr agored a gallant wrthsefyll tywydd gwyntog. Mae baneri argraffu ar finyl neu rwyll yn cael eu gweld mewn llawer o leoedd ac ardaloedd megis digwyddiadau chwaraeon, ac adfeilion a gellir eu defnyddio at ddibenion naw. Defnyddir argraffu vinyl i hysbysebu gwerthiannau, hyrwyddiadau, agoriadau gwych, aduniadau, cartrefi, cawodydd babanod a llawer mwy.


Baneri Vinyl

Defnyddir baneri fanyl yn eang gan ddiwydiannau busnes i hysbysebu eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Baneri finyl personol yw un o'r atebion mwyaf hyblyg, gwydn, cludadwy a fforddiadwy i'w harddangos. Mae print bylyl yn dal un o'r deunyddiau mwyaf gwydn a dewis ardderchog ar gyfer arddangos awyr agored. Beth sy'n gwneud baneri finyl mor ddeniadol? Gall baneri winyl wrthsefyll tywydd garw. Pan arddangosir argraff finyl yn yr awyr agored, gall gyflym gael grît a baw a bydd angen ei olchi'n rheolaidd. Os ydych chi'n dymuno hysbysebu, bydd y deunydd a ddewiswch yn effeithio ar y ffordd y mae eich print yn cael ei arddangos. Fel arfer, caiff baneri winyl eu cynllunio gydag argraffu sgrin ar ffurf argraffydd eang sy'n creu argraff finyl bywiog a lliwgar yn bris fforddiadwy. Mae baneri finylon personol hefyd yn gwrthsefyll plygu a'ch dyluniad yn fwy manwl gan roi edrychiad mwy proffesiynol i'ch baner.

Vinyl Banners material  manufacturer


Baneri Rhwyll

Felly, beth yw baneri rhwyll? Fel rheol mae baneri rhwyll yn dod â thyllau a gellir eu cynhyrchu i unrhyw faint. Gwelir baneri rhwyll yn aml ar adeiladau mawr a'u harddangos ar ffensys ond dim ond ar un ochr y gellir eu hargraffu tra bo baneri finyl yn cael eu hargraffu ar y ddwy ochr. Maent hefyd yn ddrutach na baneri argraffu finyl.

mesh banner material close up


Fel y gwelwch, mae'r baneri finyl a'r baneri rhwyll yn ddewis ardderchog i'w harddangos, felly beth fyddwch chi'n ei arddangos yn eich masnach fasnach neu arddangosfa nesaf? Mae argraffu vinyl ar gyfer defnydd byr; yn gludadwy, yn wydn, ar y ddwy ochr a faner fforddiadwy a fydd yn hyrwyddo eich cynhyrchion busnes mewn ffordd broffesiynol a deniadol. Mae baneri rhwyll Custom yn dal mwy o wydnwch, yn arddangosfeydd cludadwy, ond gellir eu hargraffu ar un ochr ac maent yn ddrutach na finyl.