Cartref > Newyddion > Cynnwys

Waliau'r Cyfryngau

Oct 31, 2017

Mae Waliau'r Cyfryngau , neu Baneri Cam ac Ailadrodd , yn ffordd wych o wneud argraff fawr yn eich digwyddiad, gofod gwaith, neu sioe fasnachol. Fe'u defnyddir yn aml fel wal gefn dros dro mewn sioeau masnach neu wal ffotograffiaeth nodweddiadol mewn digwyddiad carped coch.


1.jpg

Baneri Cam ac Ailadrodd


2.jpg

teitl2


coyote-4x3-curved.jpg

teitl3


Rydym yn cynnal amrywiaeth o Waliau Cyfryngau o fframiau Economi i fframiau Pop Up ac yn hapus i ddod o hyd i ffrâm penodol os oes gennych un mewn golwg. Mae ein prisiau wedi'u hysbysebu wedi'u seilio ar ffrâm ac argraff ffabrig gwrthsefyll wrinkle, llawn maint llawn. Gall argraffu ffabrig gymryd hyd at dair wythnos felly mae'n bwysig gadael llawer o amser i fanteisio i'r eithaf ar eich pryniant. Os oes arnoch chi ei angen yn ASAP, rydym yn falch o archwilio eich holl opsiynau gyda chi. Ni ellir tanseilio pwysigrwydd argraffu ffabrig gwrthsefyll wrinkle , gan ei fod yn caniatáu i chi blygu'ch graffig mewn trafnidiaeth. Ni ddylid plygu printiau vinyl, os ydynt yn cael eu defnyddio, o ganlyniad i gynyddu, ac mae angen eu rholio mewn trafnidiaeth. Mae Vinyl hefyd yn llawer drymach na phrintiau ffabrig a gall achosi sagging pan gaiff ei ddefnyddio gyda stondinau economi. Ni argymhellir Waliau'r Cyfryngau i'w defnyddio yn yr awyr agored.