Cartref > Newyddion > Cynnwys

Sut i Ddweud Y Gwahaniaeth Rhwng Arwyddion Arwyddion Ac Arwyddion Pilon

Nov 16, 2017

Pan fyddwch chi'n prynu eitemau drud, weithiau byddwch chi'n profi addewid y prynwr. Gall hyn weithiau ddigwydd wrth brynu arwydd adnabod cynradd mawr ar gyfer eich lleoliad. Efallai eich bod wedi prynu arwydd peilon, ond rydych yn sylweddoli bod arwyddion coffa stylish yn cyhoeddi lleoliadau eich cystadleuwyr. A wnaethoch chi ddewis yn anghywir? A yw'n rhy hwyr i gyd-fynd â'ch cystadleuwyr trwy gael gwared ar eich arwydd peilon? Heddiw, byddwn yn edrych ar y gwahaniaethau rhwng arwyddion peilon ac arwyddion heneb ac yn eich cynorthwyo i benderfynu pa well sy'n eich dibenion chi.

Pylon Signs

arwyddion peilon


monument signs

arwyddion cofeb


Pwy yw'ch cynulleidfa darged?

Mae'r rhan fwyaf o arwyddion heneb tua chwe throedfedd yn uchel. Fe'u gwneir o alwminiwm, brics, ac ewynion arwyddion. Er mwyn eu gwneud yn hawdd i'w gweld ar ôl tywyllwch, gellir eu cyfuno â chabinet blwch golau. Gallwch wella cyfleustodau eich arwydd heneb ymhellach trwy ymgorffori bwrdd darllenydd gyda llythrennau newidiadwy neu fwrdd negeseuon LED rhaglenadwy.

I'r gwrthwyneb, mae pentilon yn llofnodi'n uchel am eich lleoliad. Pan fydd canolfannau siopa ac adeiladau mawr eraill yn rhoi arwyddion peilon i'w defnyddio, maent fel arfer yn debyg i arwyddion heneb mawr. Neu, efallai y bydd gan fusnesau llai eu arwydd ar ben polyn tynn, tynn. Prif bwrpas yr arwyddion hyn yw tynnu sylw modurwyr o bellteroedd mawr.


Cymerwch eich Anghenion i gael eu hystyried

Ble mae eich adeilad wedi'i leoli? A yw'n iawn trwy ryddffordd? Neu, a ydyw ar stryd lle mae'r holl fusnesau yn edrych yn debyg iawn? Pan fyddwch am sefyll allan o dorf o siopau un stori neu os oes gennych storfa ger briffordd fawr, mae'n talu i rybuddio gyrwyr o bresenoldeb eich cwmni. Un o brif fanteision arwyddion peilon yw eu bod yn ychwanegu uchder i'ch cyfleuster ac yn eich helpu i sefyll uwchlaw'r mentrau cyfagos.


Canolig Hapus

Pan fydd arnoch angen arwydd gyda dyluniad cofeb ond uchder arwydd peilon, beth allwch chi ei wneud? Mae angen marciau fel hyn yn aml ar gyfer canolfannau stribedi lle mae angen rhestru nifer o denantiaid. Yn ffodus, gallwch chi gyfuno'r ddau opsiwn. Er enghraifft, mae cwmnďau rheoli eiddo yn gyffredinol eisiau arwydd tall sydd â mannau ar gyfer pob un o'r busnesau yn y cymhleth.


Mae DERFLEX yn cyflenwi taflen blastig mwyaf cystadleuol ar gyfer gwneud arwyddion peilon ac arwyddion heneb

acrylic sheets