Cartref > Newyddion > Cynnwys

Bwletin

Nov 02, 2017

Bwletin yw'r ffurf fwyaf traddodiadol o gyfryngau y tu allan i'r cartref , ac mae'n parhau i fod y cerbyd mwyaf effeithiol a chost-effeithlon ar gyfer cyflwyno negeseuon hysbysebu i amrywiaeth eang o ddefnyddwyr. Yn codi uwchben interstates, priffyrdd a strydoedd wyneb, mae Bwletinau'n effeithio ac yn llywio cynulleidfaoedd wrth gyfarwyddo a dylanwadu ar eu penderfyniadau prynu.

Rotary bulletins

bwletin


bulletins wholesale

Bwletinau


bulletin sample

Bwletinau cylchdroi


Er mwyn cynyddu effaith bwletinau ac arddangosfeydd eraill y tu allan i'r cartref, defnyddir estyniadau yn aml (toriadau sy'n ymestyn y tu hwnt i siâp sylfaenol y strwythur).


Mae dau fath o fwletinau, yn barhaol ac yn gylchdro. Mae bwletinau cylchdro yn cael eu symud i leoliadau gwahanol, a gymeradwywyd ymlaen llaw o bryd i'w gilydd i roi sylw i'r farchnad eang. Mae bwletinau parhaol yn rhoi sylw amlwg i leoliadau sefydlog traffig uchel. Mae'r neges hysbysebu yn aros mewn un lleoliad trwy gydol cyfnod y contract.